Investering

De begeleiding van een kindertolk bestaat uit drie gesprekken.

 

Eerste gesprek waarin u uw verhaal vertelt:  
  • Intake  1,5 uur
De kindertolk vertaalt het verhaal van uw kind naar uw eigen  levensproces.
Twee weken na de intake wordt deze vertaling met u besproken:
  • Teruggeefgesprek   1,5 uur
Na ongeveer een maand vindt er een follow-up plaats om het proces van u en uw kind te evalueren.  
  • Follow-up    1 uur
De investering voor deze drie gesprekken en de vertaaltijd is:   € 185