Investering

 

De begeleiding van een kindertolk bestaat uit drie gesprekken. Uw kind is hierbij niet aanwezig.

 

 

 

 

 • Intake 1,5 uur
  Eerste gesprek waarin u uw verhaal vertelt. 
  Na dit gesprek vertaalt de kindertolk het verhaal van uw kind naar uw eigen  levensproces.
 • Teruggeefgesprek 1,5 uur
  Circa twee weken na de intake wordt de vertaling met u besproken.
 • Follow-up 1 uur
  Na zes weken vindt er een follow-up plaats om het proces van u en uw kind te evalueren.
De investering voor deze drie gesprekken en de vertaaltijd bedraagt € 185
Het is ook mogelijk om met beide ouders een tolktraject in te gaan:
 • twee maal intake
 • twee maal vertaling
 • follow-up gezamenlijk
 • Totale investering inclusief vertaaltijd € 290